Bijbel lezen met Rake Vragen

 In blog

Het lezen van de bijbel, en dan met name het oude testament; ik worstelde er altijd een beetje mee. Begrijpend lezen is niet mijn talent, wat juist bij bijbellezen heel helpend is. Maar ook sommige hoofdstukken en verzen uit het oude testament konden me soms bang maken. In sommige passages kon God bruut en meedogenloos overkomen. Ja, ik snapte heus wel dat er meer achter zou zitten, maar zou ik dat kunnen ontdekken en begrijpen? Ik was er een beetje bang voor dat dat niet zo was.

Het was op een random avond dat ik op de bank zat en keek naar de 3 bijbels die op een kastje in de woonkamer geëtaleerd staan. Ineens raakte het me. In het leven voel ik me soms zo zoekend naar Gods karakter en wat Hij wil voor mij. Maar heb ik het boek nou al eens écht écht gelezen? Of in ieder geval een poging gedaan? Hij heeft in dat boek zoveel voor ons achtergelaten om mee onderweg te kunnen… En ik ben maar aan het zoeken en aan het twijfelen. Ik vond het bijna een beetje lachwekkend.

Toen kwam de volgende, achteraf gezien lachwekkende vraag; waar moet ik dan beginnen?
-> Nou, aan het begin natuurlijk!

Ik begon heel onwennig met een bijbelleesrooster te lezen. Die ging na een week de prullenbak in. Gaandeweg vond ik mijn hulpmiddelen om context en duiding te vinden (sleutels tot de bijbel ❤️). Dat stukje lukte alvast, yay!

Ik zag ook dat de passages die ik moeilijk vond heel anders zijn in de juiste context. Wannéér iets gebeurt is van belang. Hoe de wereld toen was is van belang. Wat de cultuur toen was is van belang. Noem maar op.

Een tijd geleden las ik het boek Rake Vragen van Siets Bakker. Een Rake Vraag die ik al vaker heb gebruikt voor mezelf plopte in één keer op: voor welk probleem is dit een oplossing?

Wat ik zie als een gegeven: God is goed, liefdevol en genadig. Wat betekent alle narigheid dan?

Als je bijvoorbeeld naar Leviticus 10:1-7 kijkt, dan is het makkelijk om God weg te zetten als iemand die bruut is en allerlei mensen doodt omdat Hij ‘Zijn zin’ niet krijgt.

Maar kijk er eens naar door de Rake Vraag heen.

God is goed, liefdevol en genadig. Dus, voor welk probleem is dit een oplossing? Blijkbaar is het verkeerd offeren een ontzettend groot probleem voor God. Zo’n groot probleem dat er drastische maatregelen nodig waren.

Ze zijn Gods manier om om te gaan met Israëls zonde en rebellie.
Het volk was al flink aan het morren geweest na de uittocht uit Egypte.
God kon niet ‘zomaar’ bij de mensen zijn, maar Hij is liefdevol, dus mogen we ervan uit gaan dat Hij dat wel wilde. Het goed offeren was blijkbaar belangrijk voor God.

God is liefdevol. Wat in deze actie zou kunnen getuigen van liefde? Zijn hoge standaarden die Hij mee wilde geven misschien? Kan het zo zijn dat Hij wilde dat het offeren goed gebeurde zodat mensen dicht bij Hem zouden komen?

God is genadig. De zonen van Aaron werden gedood. Maar zou het ook kunnen zijn dat doden misschien niet de grootste straf is, als zij daarna bij God zijn?

Ik merkte dat ik alleen al door deze Rake Vraag de bijbeltekst heel anders kon lezen en de mogelijkheid gaf om Gods karakter en verlangen beter te verkennen.

Ik pakte andere Rake Vragen erbij en ik denk dat veel Rake Vragen ontzettend waardevol zijn om bij het bijbellezen erbij te pakken om zo God te leren kennen.

Neem bijvoorbeeld de Rake Vraag: waar gaat het steeds níet over? Later wordt er meer nadruk gelegd op bewust en onbewust zondigen. Er staat in dit hoofdstuk niet wat de zonen van Aaron fout deden en of het bewust of onbewust was.

Nog meer Rake Vragen die helpend zijn:

Hoe kan dit voor God een (goede) oplossing zijn?
Wat wordt er sterker door de huidige situatie?
Waar sta jij in relatie tot dit?
Wat hoort erbij? Wat nog meer?
Waar gaat het steeds niet over?
Waar zit de druk?

Heb jij ook vragen of manieren die helpen de bijbel beter te begrijpen?

Recent Posts

Leave a Comment